Podziękowanie

Szanowni Państwo.
Bardzo dziękuję za uczestnictwo w wyborach na sołtysa sołectwa Wilkowice, a dodatkowo za oddane na mnie głosy. Chcę jak zawsze działać dla społeczności wiejskiej dbając o dobro i godne życie Was, mieszkańców sołectwa.

Wierzę, iż wspolnie z Wami uda się nam przywrócić tak potrzebne nam wzajemne zrozumienie i poprawę relacji dobrosąsiedzkich. Liczę nadal na Państwa pomoc w tym zakresie i zaangażowanie. Przekonajmy wszystkich wspólnym działaniem, iż w sołectwie Wilkowice można działać zgodnie i owocnie na rzecz mieszkańców mimo różnych opinii i światopoglądu.

Raz jeszcze Dziękuję za oddane na mnie głosy i zaufanie.

Pozostając w szacunku
Mieczysław Reszczyński

Reklamy

Wilkowice dawniej

Dzięki uprzejmości sołtysa pana Mieczysława Reszczyńskiego możemy pokazać Państwu obraz naszej wsi z lat kiedy Wilkowice zamieszkiwali w większości Niemcy. Jeśli rozpoznajesz miejsca lub osoby na zdjęciach napisz gminalipno@gmail.com

Jeśli rozpoznajesz miejsca lub osoby na zdjęciach napisz gminalipno@gmail.com

Potwierdzenie wyboru sołtysa Wilkowic

Potwierdzając protokolarnie wybór pana Mieczysława Reszczyńskiego na sołtysa wsi Wilkowice zamieszczamy poniżej zapisy z protokołów:

zdjęcia

Jeśli ktoś z czytelników posiada jakieś fajne zdjęcia prezentujące Wilkowice i chciałby je użyczyć na poczet tej strony o Wilkowiach proszę o przesłanie niniejszych na adres gminalipno@gmail.com z informacją o autorze i zgodzie na wykorzystanie zdjęć. Z góry dziękuję